Dušanov bazar

Tržni centar Dušanov bazar nalazi se u centralnom gradskom jezgru Niša. Kompanija Kapaprojekt je za izradila kompletan projekat konstrukcije za predmetni objekat.


vidi više

Francuski pasaž Moskva

Ekskluzivni tržni centar preko puta Crvenog trga u Moskvi, umetnut u pasažu zgrada.


vidi više

Tržni centar Kalča

Trgovačko poslovni centar Kalča u širem centru Niša jedan od najvećih centara u istočnoj Evropi.


vidi više

Gasprom upravna zgrada

Administrativni objekat koji se sastoji iz više lamela projektovan je za kompaniju Gasprom iz Moskve.


vidi više

Stambena zgrada DIN-a

Pobedničko konkursno rešenje na pozivnom konkursu DIN fabrike duvana Niš. Objekat karakterišu savremene forme i funkcionalna rešenja po zahtevima investitora. Posebna pažnja je posvećena fasadama koje su tretirane oblogom od alubonda.


vidi više

Gradski stadion Čair Niš

Idejni projekat gradskog stadiona “Čair” u Nišu. Velelepno novo zdanje - hram fudbala sa svojih 23000 sedećih mesta projektovan po normama FIFE. Sa svim potrebnim spotrskim funkcijama ispod tribina, sa poslovnim prostorima, tržnim centrom, VIP ložama i mnoštvom drugih sadržaja.


vidi više

British American Tobacco

Fabrika duvana u Vranju - BAT British American Tobaco, projetovanje novih objekata u sklopu kompleksa fabrike i revitalizacija starih za potrebe nove tehnologije proizvodnje.


vidi više

Osnovna škola Sezai Suroi

Osnovna škola u Bujanovcu je proizvod investitorovih želja i potreba, usklađen tako da je omogućena fazna gradnja. Škola se sastoji od tri celine-faze, ulaznog hola sa đačkom kuhinjom i trpezarijom u prizemlju, nastavničkim učionicama na spratu i multimedijalnom salom bibliotekom na II spratu, učioničkim blokom i fiskulturnom salom.


vidi više

Stambeni kompleks Doming

Stambeni kompleks Po+P+8+Pk površine 8000 m2. Izveden je u monolitnom AB prostornom sistemu sa međuspratnom pločom bez rigli i kapitela u rasteru 6.00x7.50. Objekat sadrži garaže, lokale u prizemlju i stanove. U okviru kompleksa nalazi se i dečije igralište iznad parking garaže. Levi i desni delovi kompleksa povezani su čeličnim mostom na visini 22m.


vidi više

Kuća za mlade

Revitalizacija poslovnog objekta “Kuća za mlade”.


vidi više

Stambena zgrada Dobrila Trajković

Blokovski tip stambene zgrade u strogom centru Niša Po+P+6.


vidi više

Stambeni kompleks Mozaik

Stambeno poslovni kompleks Mozaik sa svojih osam lamela čini jednu blokovsku celinu. Moderan objekat sa svim strukturama stanova projektovan je u IMS konstruktivnom sistemu.


vidi više

Kassker caffe

Kafić koji je izveden u istorijskom jezgru Kazanđžijskog sokačeta, koje je ambijentalno pod zaštitom. Enterijer je projektovan tako spaja modernu arhitekturu sa tradicionalnim duhom Kazanđžijskog sokačeta.


vidi više

FTD Philip Morris

Industrijska hala za proizvodnju, uklopljena u postojeću liniju proizvodnje i arhitektonski sklop postojećih proizvodnih hala. Kompletna konstrukcija je čelična, zidovi i krov su od trimo panela.


vidi više

Stambeni objekti Kosanica

Dva stambena bloka sa podzemnim garažama, gasnom kotlarnicom na krovu i uređenjem partera, sa klasičnim funkcionalnim i estetskim rešenjem po programu investitora.


vidi više

TC Srbija

Poslovni centar Srbija je projektovan u strogom centru grada sa namerom da se upotpune potrebni poslovni sadržaji. Posebna pažnja je posvećena interpolaciji fasade glavne trgovačke ulice, kao i uklapanju u postojeću gradsku matricu.


vidi više

Restoran fabrike duvana Philip Morris

Rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja postojećeg objekta za potrebe fabričkog restorana kantine. Kompletno funkcionalno rešenje sa projektom exterijera i enterijera restorana.


vidi više

Sportski kompleks Dušan Radović

Savremeni pristup rešenju sportsko – rekreativnog školskog kompleksa sa atletskom stazom, opremom, mobilijarom i tribinama. Infrastrukturnim rešenjem posebno je kvalitetno izrađena rasveta i odvodnjavanje vode sa terena.


vidi više

Ruski centar nauke i kulture

Revitalizacija istorijskog objekta u kome je smešten ruski centar nauke i kulture koji sadrži izložbenu salu, auditorijum, učionice i restoran.


vidi više

Sportsko-rekreativni centar Kula

Projekat revitalizacije i dogradnje sportsko-rekreativnog centra „Kula“. Postojeći sadržaji su bili prepoznatljiva društvena i sportska znamenitost Niša. Rekonstrukcijom i dogradnjom predviđeno je pored uređenja sportskih sadržaja i dodavanje novih pratećih saderžaja koji bi upotpunili sportsko-rekreativni centar.


vidi više

Poslovni objekat Plast Dent

Poslovni objekat P+1+Pk za potrebe veleprodaje i maloprodaje dental opreme.


vidi više

Enterijer pošte 5

Enterijer je projektovan tako da oblikuje prostor u estetskom pogledu, bude podređen traženoj funkciji i da odgovara vizuelnom identitetu ekspozitura JP PTT saobraćaja "Srbija". Pod tim se misli na izbor materijala, obradu površina, oblikovanje elemenata enterijera, zidova i plafona, boje, međusobni odnos svih tih elemenata i postignuti sklad.


vidi više

Tigar Tyres Michelin aneks

Aneksni deo uz proizvodnu halu.
Rekonstrukcija i nadgradnja postojećeg aneksa u cilju povećanja proizvodnje.
Konstrukcija je u potpunosti montažna lagana, sa upotrebom prefabrikovanih čeličnih i AB elemenata.


vidi više

Plast Dent

Multifunkcionalni objekat sa ekskluzivnim prodajno – poslovnim delom, edukacionim delom, kao i stanovanjem. Objekat karakterišu fluidni prostori, savremeni dizajn kao i energetski efikasni infrastrukturni sistemi.


vidi više

Stambeno poslovni kompleks “Ciglana”

Idejni projekat stambeno poslovnog kompleksa.


vidi više

Kongresni centar Niš

Idejno programsko rešenje rekonstrukcije Doma vojske u Nišu.


vidi više

Stambeni kompleks – Majakovski L1-L4

Stambeni kompleks Po+P+5+Pk ukupne površine 18 000 m2. Projektovan je u monolitnom AB prostornom sistemu sa međuspratnom pločom bez rigli i kapitela u rasteru. Objekat sadrži garaže u podrumu i stanove u prizemlju i na stratovima. U okviru kompleksa nalazi se i dečije igralište iznad parking garaže.


vidi više

Skupštinska sala grada vranja

Izbor materijala, obrada površina, oblikovanje elemenata enterijera, zidova i plafona, boje, međusobni odnos svih tih elemenata i postignuti sklad daju sali sasvim novi savremeniji izgled.
Pored toga na objektu su primenjene sve mere energetske efikasnosti.


vidi više

Etno selo “Swiss Village”

Idejno rešenje etno sela. Kompleks sadrži prijemni objekat sa recepcijom, restoran i spa centar, kao i 20 bungalova namenjenih za smeštaj gostiju.


vidi više

Regionalni centar za vanredne situacije

U okviru objekta predviđen je administrativni deo, deo namenjen vatrogasno-spasilačkoj jedinici, osmatračnica, plato za manipulaciju sredstvima, heliodrom, sportsko rekreativni sadržaji, parking, park.


vidi više

Enterijer pošte Vrnjačka Banja

Enterijer je projektovan tako da oblikuje prostor u estetskom pogledu, bude podređen traženoj funkciji i da odgovara vizuelnom identitetu ekspozitura JP PTT saobraćaja "Srbija". Pod tim se misli na izbor materijala, obradu površina, oblikovanje elemenata enterijera, zidova i plafona, boje, međusobni odnos svih tih elemenata i postignuti sklad.


vidi više

Accematic

Projekat rekonstrukcije i dogradnje poslovnog prostora u Parizu.


vidi više

Stambeni objekat Winners

Primer stambene izgradnje srednje gustine u gradskom jezgru. Bočnim stranama se objekat lepi za susedne parcele tj. objekte (po pravilima za blokovsku gradnju). Arhitekturu objekta karakterišu jednostavne i svedene forme u duhu savremene arhitekture.


vidi više

Hala SZR Stojanović

Savremeni proizvodni objekat sa delom za proizvodnju koji je opremljen unutrašnjim kranom, kao i posebnim delom za administraciju i logističke potrebe radnika.


vidi više

Opštinska upravna zgrada u Zaječaru

Arhitektonski pristup konteksta starog i novog, odnosno istorijske zgrade gradske uprave Zaječar i savremenog novoprojektovanog dela objekta. Pored administrativnih sadržaja objekat sadrži izložbeno – konferencijske sadržaje, potrebnu logistiku i uređeni atrijum sa pasarelom koja spaja stari i novi deo.


vidi više

Gradski stadion Čair- zapadna tribina

Zapadna tribina gradskog stadiona Čair kapaciteta 7500 mesta.


vidi više

Odmaralište Goč

Poznato dečije odmaralište Goč je zahtevalo kompletnu rekonstrukciju i dogradnju savremenih sadržaja za odmor dece i pripremu sportskih timova. Pored smeštajnih kapaciteta predviđeni su adekvatni edukativni i sportsko-rekreativni sadržaji. Objekat je prilagođen deci, kao i korisnicima sa posebnim potrebama.


vidi više

Hotel suvo rudište-Kopaonik poslovni objekat

Prilokom arhitektonskog oblikovanja volumena objekta hotela projektant je vodio računa o morfologiji terena na kome se gradi i sveobuhvatnog konteceptualnog humanog pristupa za sve korisnike. Gabarit objekta je u obliku ćirilićnog slova P, t.j. objekat je projektovan sa zapadne, severe, severoistočne i istočne strane parcele tako da je južna strane ostala neizgrađena. Na ovakav način se formira centralni trg pristupom sa južne strane. Ovakvim formiranjem trga - piazze u centralnom delu parcele projektant želi da oplemeni ne samo mikro lokaciiju već i širu makro lokaciju. U parteru prizemlja celog objekta je planiran poslovni prostor koji gravitira ka trgu. Arhitektonska obrada fasada je kombinacija prirodnih materijala drveta i kamena, što se u potpunosti uklapa u okruženje u kome se nalazi.


vidi više

Stambeni objekat u Winterthur-u

Višeporodično stambeni objekat sa lokalom u prizemlju nalazi se na parceli koja ima izlaz na dve paralelene ulice koje su na različitim nivoima. Kaskada u terenu je iskorišćena da se naprave odvojeni pristupi objektu sa različitih nivoa i da se podele pristupi na javni(pristup kafe-restoranu i podzemnoj garaži sa nižeg nivoa) i privatni (pristup ulazu u stambeni deo objekta sa višeg nivoa).
Arhitektura objekta je savremena, praćena pravim linijama i jednostavnim formama, u skladu sa postojećom tipologijom okruženja.


vidi više

Prostor za pušače u okviru fabrike Philip Morris

Adaptacija i rekonstrukcija dela prostora za pušače u okviru kompleksa fabrike Philip Morris. Enterijer je projektovan tako da oblikuje prostor u estetskom pogledu na savremeni način, da ga podredi traženoj funkciji i da odgovara vizuelnom identitetu kompanije „Philip Morris operations AD“. Arhitektonskim oblikovanjem enterijera kao i adekvatnim dizajnom osvetljenja postignut je željeni moderan vizuelni efekat. U enterijeru dominira industrijski dizajn oplemenjen primenom drveta i zelenila u finalnoj obradi enterijerskih detalja.


vidi više

Školski objekat „Lane“ u Doljevcu

Školski kompleks koji se sastoji iz dva dela koja čine jednu celinu: predškolske ustanove i srednje škole, svaki od delova ima zasebne ulaze kako ne bi došlo do mešanja korisnika. Deo srednje škole karakteriše savremeni koncept uređenja kompletnog školskog prostora sa specijalizovanim učionicama za informatičku nastavu i obrazovanje.


vidi više

Rekonstrukcija i nadogradnja objekta centra za socijalni rad

Novoprojektovanim rešenjem predviđena je rekonstrukcija i dogradnja još jednog sprata kako bi se zadovoljile potrebe svih korisnika objekta. Objekat se nalazi u centru Merošine te je novoprojektovana arhitektura savremena, ali ujedno i svedena kako bi se objekat što bolje uklopio u okolinu.


vidi više

Stomatološka ordinacija Natalija

Stomatološka ordinacija u centru grada, modernog dizajna, opremljena po najvišim standardima stomatologije. Arhitektonskim oblikovanjem enterijera postignut je željeni moderan vizuelni efekat pri čemu su ispoštovani svi propisi, norme i standardi stomatologije.


vidi više

Ekskluzivni stambeni kompleks „Master hill“

Ekskluzivni stambeni kompleks “Master hill” nalazi se na severnoj obali reke Nišave, sa pogledom na samu reku i obalu. Kompleks se sastoji od 11 ekskluzivnih vila sa bazenom i prostranim dvorištem, i 6 komfornih porodičnih kuća. Kuće se odlikuju modernom arhitekturom, jednostavnih linija i oblika, pružajući sofisticiraniji izgled okruženju, ali se ipak uklapaju u ambijent samog predgrađa.


vidi više

Poslovno-trgovinski objekat kompanije “EURODEAL”

Novi poslovno-trgovinski objekat kompanije “EURODEAL”, specijalizovane u oblasti metaloprerade, zadovoljava kako funkcijom tako i dizajnom sve potrebe same kompanije. Objekat se sastoji iz dve celine: magacinsko-proizvodnog prostora i administrativno-prodajnog dela. Arhitektura objekta oslikava delatnost kompanije, pa su tako bočne fasade i zadnja fasada objekta obložene tamnim rebrastim čeličnim limom, dok je frontalna fasada obložena “corten” čeličnim pločama.


vidi više

Enterijer privatnog stana

Dnevna zona stana rešena je, pre svega, kroz jasnu funkcionalnu organizaciju. Postavka i raspored elemenata u enterijeru dosledno prate logične tokove kretanja u prostoru i dnevne aktivnosti korisnika. Oblikovni izraz se odlikuje pretežno svedenim linijama, a odabir materijala, boja, tekstura i odredjenih detalja čini prostor živim i svežim.


vidi više

Objekat muzičke škole „Stevan Mokranjac“ u Kraljevu

Objekat se nalazi u centralnom gradskom jezgru Kraljeva. Novoprojektovani objekat muzičke škole “Stevan Mokranjac” svojom jednostavnom i modernom arhitekturom ističe se u odnosu na postojeće okolne objekte. Objekat je projektovan po specijalnim zahtevima investitora i ispunjava sve savremene zahteve za održavanje specijalizovane nastave. Objekat ima i velike prostorne mogućnosti pa se u okviru objekta mogu održavati razni kulturno-društveni događaji, što ovaj objekat čini važnim kulturno-edukativnim središtem.


vidi više

Poslovni objekat “Triglav” osiguranja u Nišu

Nova zgrada “Triglav” osiguranja nalazi se u unutrašnjem gradskom jezgru Niša. Nova zgrada, sa 500m² poslovnog prostora predstavlja rešenje za dugogodišnji nedostatak radnog prostora u Nišu kompanije “Triglav”. Arhitektura objekta je svedena i moderna. Glavna frontalna staklena fasada svojim prozračnim izgledom vizuelno spaja unutrašnji poslovni prostor sa spoljašnjim prostorom. Sa druge strane, bočna fasada, koja je obložena panelima od kamena predstavlja potpuni kontrast u odnosu na glavnu fasadu.


vidi više

Aneks dečije klinike u okviru kliničkog centra u Nišu

Arhitekturu objekta karakterišu jednostavne i svedene forme u duhu savremene arhitekture. Novoprojektovani aneks zgrade klinike predstavlja objekat nove fizičke strukture u interpolaciji sa postojećim objektima. Osnovni princip interpolacije nije bio bezuslovno uklapanja u postojeći ambijent, već nasuprot tome kontrast, te objekat konceptualno predstavlja osveženje i oživljavanje postojećeg ambijenta. S obzirom da se radi o ustanovi namenjenoj deci težilo se doziranoj neobaveznosti u spoljašnjem doživljaju objekta. Pošto je aneks relativno pravilne ortogonalne forme, to je postignuto razigranim pozicioniranjem otvora na fasadi i dekorativnih elemenata u prizemnom delu, kao i umerenim korišćenjem celog spektra boja.


vidi više

Muzej ROCK'N'ROLL-a u Zaječaru

Rok muzej predstavlja prostorni dodatak za zaječarsku Gitarijadu, muzički rok festival sa tradicijom koja seže od 1966. godine. Zgrada muzeja smeštena je na padini među krošnjama šume Kraljevica.
Funkcionalno, polovina prostora namenjena je izlaganju, dok ostatak ima pomoćnu namenu - cafe restoran, administracija, održavanje i skladištenje. Unutrašnju organizaciju karakterišu prostori otvorenog plana, velikih visina i jasnih geometrijskih linija. Na oblikovnom planu objekat je jednostavne, pravilne, pravougaone forme. U takvoj postavci, komponovanje volumena se odvija kroz smanjivanje otvora i punih, zatvorenih fasadnih površina. Korišćenim materjalima - staklo, beton i drvena obloga, objekat nastoji da ostvari kontakt i skladni odnos sa neposrednim okruženjem.
U neposrednoj blizini muzeja predviđena je i gradnja kompleksa bungalova - apartmana, za smeštaj učesnika i gostiju festivala.


vidi više

Enterijer Gravity Code-a

Nekada stambena jedinica, sada je poslužila kao novi radni prostor za Gravity Code, novu kompaniju za razvoj softvera. Na površini od 240m² i na tri sprata, opremljen je prostor za rad kolektiva od 25 ljudi.
Prizemlje predstavlja ulaznu i javnu, relaksacionu zonu, sa garderobom za osoblje kolektiva i dnevnom sobom.
Na prvom spratu nalaze se kancelarije direktora i marketinga. Kancelarija direktora je klasična kancelarija sa 3 radna mesta, dok je kancelarija za marketing donekle prostranija i sadrži, pored radnih mesta, prostor za sedenje, kao i arhivske ormare.
Tavan je namenjen IT sektoru - programiranje i grafički dizajn.
Prilagođavanjem ovog prostora, Gravity Code dobija svoj radni prostor.


vidi više

GYM Philip Morris

The space that was adapted is a former technical facility within the Philip Morris factory building.
The aim of the subject adaptation is to change the function, in order to create an adequate space for training and relaxation of employees.
The interior is designed to shape the space in an aesthetic view in a modern way, to conform it to the desired function and to match the visual identity of Philip Morris operations AD.


vidi više

Sala za sastanke u okviru kompleksa Philip Morris

Cilj predmetne adaptacije je promena izgleda prostora sa zadržavanjem postojeće funkcije, u cilju formiranja prijatnog i savremenog prostora.
Enterijer je projektovan tako da oblikuje prostor u estetskom pogledu na savremeni način, da ga podredi traženoj funkciji i da odgovara vizuelnom indentitetu kompanije “Philip Morris operations AD”.
Elementi enterijera rešeni su u savremenom minimalističkom duhu. Dominira jednostavan, svedeni dizajn.


vidi više

Objekat dečijeg odeljenja - Zdravstveni centar Zaječar

Na osnovu zahteva investitora projektovana je dogradnja i rekonstrukcija objekta Dečijeg odeljenja ZC Zaječar. Novoprojektovanim rešenjem predviđena je horizontalna dogradnja aneksa spratnosti P, kao i verikalna dogradnja (pretvaranja potkrovlja u veći korisni prostor).
Novoprojektovani aneks objekta spratnosti P dograđuje se sa istočne strane postojećeg objekta. Namena aneksa je dečiji dispanzer i sastoji se iz četiri celine sa zasebnim ulazima: deo za školsku bolesnu decu, deo za predškolsku bolesnu decu, savetovalište za školsku decu, savetovalište za predškolsku decu. Ove četri celine imaju pojedine zajedničke prostorije za zaposlene ali su korisnici (pacijenti) u potpunosti odvojeni.
Potkrovlje postojećeg objekta dečijeg odeljenja se horizontalno dograđuje tj. povećava se površina predmetne etaže u gabaritu nižih spratova. Novoprojektovanim rešenjem pored novih kancelarija dobija se i svečana sala sa sanitarnim čvorom i kuhinjom, kao i terasa.
Pored navede dogradnje objekta predviđena je i potpuna rekonstrukcija postojećeg objekta kako bi se ispunili svi zahtevi i standardi savremene arhitekture, kao i svi standardi i zahtevi za eksploataciju zdravstvenog objekta namenjenog deci.
Korišćenjem savremenih materijala i tehnoligija pri izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji objekta Dečijeg odeljenja dobio se savremeni objekat koji zadovoljava sve zahteve moderne arhitekture.


vidi više

Objekat odeljenja gerontologije - Zdravstveni centar Zaječar

U okviru Zdravstvenog centra Zaječar projektovan je objekat gerontologije, koji je projektovan u duhu savremene arhitekture.
Arhitektonski koncept se zasniva na prožimanju spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora. Objekat je zamišljen kao monolitni prsten koji levitira nad prizemljem. Unutrašnji prostor je čist, fleksibilan, sa minimalnim brojem konstrktivnih elemenata.
Objekat je projektovan shodno pravilniku koji osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom.
Novoprojektovani objekat odeljenja gerontologije je koncipiran sa nadkrivenim prostorom (nadkriveni plato) i otvorenim prostorima (atrijumom i unutrašnje dvorište), prostoriom za zajedničke aktivnosti, trpezarijom, distributivnom kuhinjom, adminisrativnim prostorijama, medicinskim blokom i smeštajnim jedinicama u prizemlju, magacini medicinskog pribora i materijala, podstanice instalacija, magacini inventara, kuhinjske ostave u podrumu, dvokrevetne smeštajne jedinice za korisnike, fizikalna, radna terapija, ambulanta, garderoba i sanitarni čvor za medicinsko osoblje na prvom i drugom spratu.


vidi više

Stadion "Čair" Niš

Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija postojećeg dela stadiona "Čair" (istok, sever i jug) i izgradnja nove zapadne tribine, kao i pokrivanje svih tribina. Projekat se radi za IV, najvišu kategooriju pravilnika UEFA o stadionskoj infrastrukturi.
Kapapcitet novoprojektovanog stadiona je 22 200 gledalaca, a uključeni su i posebni sektori za VIP, media press, hendikepirane i ostale posebne grupe korisnika.
Pored sportskih i pratećih sadržaja, predviđen je i komercijalni sektor koji je dostupan građanima i posetiocima nezavisno od sportskih manifestacija. Zadovoljeni su svi propisi i standardi bezbednosti, monitoringa, ticketinga, kontrole dostupa idr., čime je bezbednost korisnika podignuta na najviši nivo.
U arhitektonskom smislu, primenjen je tehno dizajn, koji je karakterističan za savremene stadione u svetu. Korišćeni savremeni materijali: inoks mreže, pergole, perforirani limovi..., objedinjuju sve segmente stadiona (postojeće i novoprojektovane) i stvaraju sasvim novi i prepoznatljivi dizajn, ne samo stadiona već i samog dela grada.


vidi više

Zatvoreni školski bazen u Zaječaru

Objekat je projektovan u duhu savremene arhitekture i ortogonalnog je oblika u osnovi.
Glavni ulaz u novoprojektovani objekat je sa jugozapadne strane, sa natkrivenog platoa i pristupne rampe, to je ujedno i veza sa objektom OŠ „Hajduk Veljko“. Iz ulaznog hola funkcionalno su odvojeni putevi kretanja različitih grupa: đaci, osoblje, sportisti i publika.
U enterijeru je planirano korišćenje savremenih, kvalitetnih i modernih materijala.
Objekat je projektovan shodno pravilniku koji osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom.
Portalna konstrukcija otvora na fasadi je nepravilnih trougaonih geometrijskih formi.
Korišćenjem savremenih materijala i tehnologija pri izvođenju radova na objektu dobio bi se savremeni objekat koji bi zadovoljio projektni zadatak, sve potrebe korisnika kao i sve zahteve savremene arhitekture.


vidi više