Stojanović Dragoljub
Osnivač / odgovorni projektant konstrukcije
Stojanović Aleksandar
Direktor / odgovorni projektant arhitekture
Vučić Jovica
Administrativni radnik
Koković Božidar
Odgovorni projektant arhitekture
Stojković Slavica
Šef računovodstva
Anđušević Ivan
Odgovorni projektant konstrukcije
Ivanović Vladimir
Šef biroa / projektant arhitekture
Šunjevarić Tamara
Odgovorni projektant arhitekture
Stojanović Marta
Odgovorni projektant arhitekture
Sudimac Dejan
Projektant konstrukcije
Petković Ivica
Projektant mašinstva
Anđušević Suzana
Projektant konstrukcije
Boris Arsov
Odgovorni projektant arhitekture
Nikola Serafimović
Projektant arhitekture
Filip Ignjatović
Projektant konstrukcije
Tanja Grbović
Administrativni radnik
Gordana Stanojević Pejčev
Projektant visokogradnje
Mirjana Krsmanović
Odgovorni projektant arhitekture
Jovana Petrović
Projektant saradnik
Jovana Jovančić
Projektant saradnik
Jovana Cvetanović
Projektant saradnik
Jovica Jovanović
Projektant visokogradnje
Jovana Guberinić
Projektant saradnik
Jelena Cvetanović
Odgovorni projektant arhitekture
Ana Gligović
Projektant saradnik
Milena Santrač
Odgovorni projektant arhitekture
Dragana Stanković Anastasov
Odgovorni projektant arhitekture
Ana Mirčetić
Projektant saradnik
Maja Milovanović
Projektant saradnik
Miloš Stamenković
Projektant konstrukcije
Dragana Krstić
Projektant saradnik