Javni objekti

Zatvoreni školski bazen u Zaječaru

Informacije

Objekat je projektovan u duhu savremene arhitekture i ortogonalnog je oblika u osnovi.
Glavni ulaz u novoprojektovani objekat je sa jugozapadne strane, sa natkrivenog platoa i pristupne rampe, to je ujedno i veza sa objektom OŠ „Hajduk Veljko“. Iz ulaznog hola funkcionalno su odvojeni putevi kretanja različitih grupa: đaci, osoblje, sportisti i publika.
U enterijeru je planirano korišćenje savremenih, kvalitetnih i modernih materijala.
Objekat je projektovan shodno pravilniku koji osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom.
Portalna konstrukcija otvora na fasadi je nepravilnih trougaonih geometrijskih formi.
Korišćenjem savremenih materijala i tehnologija pri izvođenju radova na objektu dobio bi se savremeni objekat koji bi zadovoljio projektni zadatak, sve potrebe korisnika kao i sve zahteve savremene arhitekture.

Podaci

Investitor: Grad Zaječar
Lokacija: Zaječar, Srbija
Površina: Pbruto=3800m²
Godina: 2018/2019