Stambeni objekti

Stambeni objekat u Winterthur-u

Informacije

Višeporodično stambeni objekat sa lokalom u prizemlju nalazi se na parceli koja ima izlaz na dve paralelene ulice koje su na različitim nivoima. Kaskada u terenu je iskorišćena da se naprave odvojeni pristupi objektu sa različitih nivoa i da se podele pristupi na javni(pristup kafe-restoranu i podzemnoj garaži sa nižeg nivoa) i privatni (pristup ulazu u stambeni deo objekta sa višeg nivoa).
Arhitektura objekta je savremena, praćena pravim linijama i jednostavnim formama, u skladu sa postojećom tipologijom okruženja.

Podaci

Lokacija: Winterthur, Švajcarska
Površina: 1169m²
Godina: 2016.