Javni objekti

Stadion "Čair" Niš

Informacije

Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija postojećeg dela stadiona "Čair" (istok, sever i jug) i izgradnja nove zapadne tribine, kao i pokrivanje svih tribina. Projekat se radi za IV, najvišu kategooriju pravilnika UEFA o stadionskoj infrastrukturi.
Kapapcitet novoprojektovanog stadiona je 22 200 gledalaca, a uključeni su i posebni sektori za VIP, media press, hendikepirane i ostale posebne grupe korisnika.
Pored sportskih i pratećih sadržaja, predviđen je i komercijalni sektor koji je dostupan građanima i posetiocima nezavisno od sportskih manifestacija. Zadovoljeni su svi propisi i standardi bezbednosti, monitoringa, ticketinga, kontrole dostupa idr., čime je bezbednost korisnika podignuta na najviši nivo.
U arhitektonskom smislu, primenjen je tehno dizajn, koji je karakterističan za savremene stadione u svetu. Korišćeni savremeni materijali: inoks mreže, pergole, perforirani limovi..., objedinjuju sve segmente stadiona (postojeće i novoprojektovane) i stvaraju sasvim novi i prepoznatljivi dizajn, ne samo stadiona već i samog dela grada.

Podaci

Investitor: Grad Niš
Lokacija: Niš, Srbija
Površina: Pbruto=25000m²
Godina: 2018/2019