POLITIKA KVALITETA, ŽIVOTNE SREDINE, BEZBEDNOSTI
I ZDRAVLJU NA RADU I BEZBEDNOSTI INFORMACIJA

Osnovna orijentacija organizacije Kapaprojekt d.o.o. Niš je da bude prepoznata po kvalitetu u oblasti projektovanja, inženjeringa, konsaltinga i nadzora svih vrsta gradjevinskih objekata kao i kompletnog vodjenja projekta od zahteva klijenta do realizacije. Uzimajući u obzir svrhu i kontekst organizacije, stanje životne sredine u kome preduzeće posluje i ljudske resurse, kao i stepen poverljivosti informacija sa kojima radi, menadžment organizacije Kapaprojekt d.o.o. je posvećen stalnom poboljšanju Integrisanog menadžment sistema u skladu sa zakonskim i drugim zahtevima zainteresovanih strana prateći principe i zahteve standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 i ISO/IEC 27001:2013. Sve ovo će biti postignuto kroz:
• Razmatranje konteksta organizacije i usklađivanje IMS – a sa strateškim pravcem organizacije
• Zadovoljenje korisnika i svih zainteresovanih strana u pogledu njihovih zahteva, potreba i očekivanja
• Poštovanje i ispunjavanje primenljivih statutarnih i zakonskih zahteva i propisa
• Upravljanje organizacijom, zajedno sa ciljevima kvaliteta, životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu i bezbednosti informacija koje su uspostavili zaposleni i definisanim odgovornostima za njihovo ispunjavanje
• Uspostavljanje, primenjivanje, održavanje i stalno unapređivanje efektivnosti IMS-a
• Stalno povećanje zadovoljstva korisnika
• Pažljivu selekciju svih relevantnih isporučilaca
• Praćenje i primenu savremenih tehnologija u svojim procesima
• Posvećenost povećanju kvaliteta usluga u cilju prevazilaženja očekivanja korisnika
• Osiguravanje da naša Politika i procedure oslikavaju ono što zaista radimo
• Stalno unapredjenje IMS-a u svim fazama od izdavanja ponude, preko ugovaranja poslova, do realizacije.
• Stalnu edukaciju u cilju sprečavanja zagadjenja životne sredine, očuvanja prirodnih resursa i poboljšanja EMS-a
• Stalno podizanje ekološke svesti
• Praćenje procedura zaštite životne sredine u cilju smanjenja zagadjenja životne sredine, i sprečavanja degradacije i oštećenja životne sredine u svim fazama poslovanja
• Stalnu edukaciju za bezbedan rad na svim radnim mestima u organizaciji
• Stalnu edukaciju u cilju sprečavanja povreda, narušavanja zdravlja i poboljšanja efektivnosti sistema upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu
• Proaktivno upravljanje promenama u sistemu upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu
• Omogućavanje osećaja sigurnosti zaposlenih, podizvodjača i posetilaca, uzimajući u obzir prirodu posla i stvarne opasnosti koje postoje na svakom radnom mestu
• Informacije će biti zaštićene od neovlašćenog pristupa istim
• Održavanje poverljivosti informacija
• Neotkrivanje informacija neovlašćenim osobama bilo slučajnim ili namernim aktivnostima
• Čuvanje integriteta informacija kroz zaštitu od neovlašćene izmene
• Odobravanje pristupa i mogućnosti izmena informacija ovlašćenim licima kada je to potrebno
• Obezbedjenje usaglašenosti sa svim kontrolnim i zakonskim zahtevima
• Obavezno razmatranje, istraživanje i dokumentovanje svih povreda bezbednosti informacija


U Nišu, 22.06.2018.
Direktor Aleksandar Stojanović